Informacija o oblikovanju cene izletov Mladinskega odseka

Po sklepu MO PD RTV Ljubljana z dne 30.5.2011 in sklepu UO PD RTV Ljubljana z dne 12.9.2011 se oblikuje cena izletov, ki jih organizira MO PD RTV Ljubljana za svoje člane, po naslednjem ključu:

· en otrok plača polno ceno izleta;
· drugi otrok iz iste družine ima 50% popusta na ceno izleta;
· tretji in vsak naslednji otrok iz iste družine ima 100% popusta na ceno izleta (ne plača nič);
· en starš iz iste družine plača polno ceno izleta, če se ga udeleži skupaj z otrokom;
· drugi starš iz iste družine ima 50% popusta na ceno izleta, če se ga udeleži skupaj z otrokom.
Navedeni popusti za otroke veljajo tudi za planinske tabore, ki jih organizira MO PD RTV Ljubljana.

Scroll to Top