Živalski svet v naših vrtovih, 9. maj 2012

Odsek za varstvo gorske narave vabi vse ljubitelje narave, da se v sredo, 9. maja 2012 ob 16. uri v veliki sejni sobi v 5. nadstropju RTV-centra v Ljubljani udeležite predavanja Ivana Esenka. Ivan Esenko je pisatelj in naravovarstveni fotograf, avtor knjige Vrt, učilnica življenja, v kateri preučuje živalski svet na naših vrtovih. Je tudi čebelar, poznavalec ptic in varuh netopirjev, pa tudi navdušen veslač, ki je s kanujem spoznaval slovenske vode. Spoznali se bomo tudi z invazivnimi rastlinami. Predavanje bo podkrepljeno z računalniško projekcijo – s slikami.

Načelnica odseka za varstvo gorske narave Marija Miklič.

Scroll to Top