KAKO POSTANEŠ ČLAN PD RTV LJUBLJANA

Vsak nov član mora pred vpisom v društvo izpolniti pristopno izjavo.

Kontaktne osebe za obnovitev članstva in vpisovanje novih članov so:

Članarino plačate na transakcijski račun društva:  

PD RTV Ljubljana, Tavčarjeva ul. 17, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0222 2001 2109 437, NLB d.d.

Po plačilu se z eno od kontaktnih oseb dogovorite za prevzem znamkice.

Ostale možnosti plačila članarine – preko spletne strani PZS: https://clanarina.pzs.si/  

Višina članarine 2023

Kategorija članstvaČlanarina (EUR)
A68.00
A – družinska61.80
B32.00
B – družinska25.80
B1 (osebe nad 65 let)24.00
S+Š (srednješolci in študenti)21.00
S+Š družinska17.00
P+O (otroci: predšolski in OŠ)9.00
P+O družinska7.20
IN (osebe s posebnimi potrebami)9.00
IN – družinska7.20

Na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije si lahko več preberete o posameznih kategorijah članarine  in ugodnostih za člane.

Pridruženo članstvo

Član drugega planinskega društva lahko postane pridruženi član PD RTV Ljubljana.

Za pridobitev statusa pridruženega člana je pogoj izpolnjena pristopna izjava, plačana članarina v matičnem društvu in plačilo društvene članarine.

Pridruženi član PD RTV Ljubljana ima vse pravice in dolžnosti člana PD RTV Ljubljana, nima le pravice biti izvoljen za zastopnika društva.

Članarina za pridruženega člana znaša 11 EUR.

Scroll to Top