Naravovarstveni pohod

Dragi planinci, pohodniki in ljubitelji narave,

 

vabim vas pohod po Ljubljanskem barju, in sicer v soboto, 9. 7. 2016 ob 9.00 uri na sejmišču Barje (Križišče Peruzzijeve in Ižanske ceste). Mestni avtobus štev. 19 I in 19 B.

 

 Člani Turističnega društva Barje nas bodo popeljali  skozi Črno vas mimo Plečnikove cerkve do Kozlerjeve gošče. Na 7 km poti (približno 3 ure hoje) nam bodo predstavili barjanske avtohtone rastline in živali in nam prikazali rezanje šote in kopanje jarkov.

 

Ljubljansko barje je območje Natura 2000, ki tvorijo posebna varstvena območja, opredeljena na podlagi določil Direktive o ohranjanju prostoživečih vrst ptic in posebna ohranitvena območja, določena na podlagi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

 

Ljubljansko barje se razprostira v južnem in jugovzhodnem delu Ljubljanske kotline. Na njem lahko vidimo mnoge redke in zanimive rastlinske in živalske vrste, ki prebivajo v mokriščih in šotoriščih tega področja. Na travnikih lahko opazimo veliko število pisanih metuljev; tu gnezdi tudi 100 vrst ptic, kot so kosec, veliki skovik, prepelica, rjavi srakoper, sršenar in še in še…

 

Obujte se v pohodne čevlje, ne pozabite tudi na vodo ali čaj, morda kakšen sendvič, pohodne palice ter čepico (da vas sonce ne bo opeklo) ter pohodne palice. 

 

Odsek za varstvo gorske narave, Marija Miklič.

Scroll to Top