Obvestilo o članarini za leto 2021

Spoštovani člani PD RTV Ljubljana. 

V letošnjem letu smo imeli zelo ambiciozne načrte za izvedbo številnih  planinskih izletov, imeli smo v načrtu celo večdnevno planinarjenje po romunskih Karpatih in maroškem Atlasu. Zaradi epidemije smo se morali temu odpovedati in prilagoditi predpisom. Lahko smo pa vseeno zadovoljni, ker smo se prilagodili situaciji in smo izpeljali številne načrtovane izlete po Sloveniji. Velika pridobitev je, da smo letos izšolali še dva planinska vodnika. Naša nova vodnika sta  Liljana Drevenšek in Marko Gale. Z optimizmom zremo v prihodnost in upamo, da bo Covid 19 v naslednjem letu le grd spomin.

Lep planinski pozdrav,

Veliša Lazović

predsednik planinskega društva RTV Ljubljana

 

Od planinske zveze vam posredujem obvestilo o članarini za naslednje leto:

__________________________________________________________________________

Spoštovani člani vodstev društev in klubov!
 

Pri članarini PZS za leto 2021 ni večjih sprememb, pogoji, priporočena višina in člansko zavarovanje ostajajo v enakem obsegu. Vzpostavljen bo prenovljen spletni članski portal, ki bo ponujal vse informacije v zvezi s članstvom in možnost enostavnejše spletne včlanitve.
 

VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA LETO 2021

Kategorija članstva

članarina
[€]

A

 Obiskovalci domačih in tujih gora (največji obseg ugodnosti)

60,00

  A/d – družinski popust

54,60

B

 Obiskovalci domačih in tujih gora (osnovni obseg ugodnosti)

28,00

  B/d – družinski popust

22,60

B1

 Oseba, starejša od 65 let (osnovni obseg ugodnosti)

21,00

S+Š

 Dijaki ali študenti s statusom do vključno 26. leta (osnovni obseg ugodnosti)

18,50

  S+Š/d – družinski popust

15,00

P+O

 Predšolski ali osnovnošolski otroci (osnovni obseg ugodnosti)

8,00

  P+O/d – družinski popust

6,40

IN

 Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

  IN/d – družinski popust

6,40


IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €. Ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

 

NAVEZA
Člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi elektronski naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani zavarovalnici.

 • Članarina v več društvih oz. dvojna članarina
  V primeru, ko je posameznik član dveh društvih, je v drugem društvu možno poravnati samo delež društvene članarine oz. članarine v višini, kot jo določi društvo. Član tudi v tem primeru podpiše pristopno izjavo, društvo pa ga vpiše v Navezo (kategorija članstva D). Ta kategorija članarine je možna izključno v primeru predhodnega vpisa članarine za tekoče leto pri matičnem društvu. Izbira te kategorije članstva je možna samo neposredno pri drugem društvu, ne pa tudi preko prodajnih mest PZS (spletna stran, pisarna PZS …).

  Ta članarina torej ne vključuje deleža za PZS, niti član za drugo društvo ne prejme izkaznice in znamkice. Vse ugodnosti iz članstva PZS uveljavlja s svojo primarno članarino.

 • Članska izkaznica
  Novi člani bodo izkaznice prejeli naknadno po pošti na navedeni naslov, predvidoma v roku 10 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico (2 €, DDV in poštnina vključeni).

  Člani, ki izkaznice že imajo, jih uporabljajo še naprej. V primeru zapolnjene izkaznice, izgube ali spremembe podatkov lahko član naroči novo izkaznico. Cena nove izkaznice je 2 € (DDV in poštnina vključeni).

 • Pristopna izjava
  Pristopna izjava je prilagojena in vsebuje zahtevane elemente v skladu z zakonodajo in Uredbo o varstvu podatkov, kar daje pravno podlago za vodenje evidence članstva. Dodana je npr. tudi možnost podaje soglasja članov za objavo fotografij na spleti strani in glasilih društva in PZS. Član, ki je bil prej član enega društva in se včlani v drugo društvo, mora v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član.

 

VČLANJEVANJE PREKO PZS

PZS lahko na podlagi pooblastila posreduje pri včlanitvi in plačilu članarine. To je možno le za društva/klube, ki za to pooblastila PZS. PZS bo pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu društvu. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS.

Plačilo članarine poteka osebno v pisarni PZS, na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico, na bencinskih servisih Petrol (med junijem in septembrom) ali preko spletnega obrazca na portalu clanarina.pzs.si..
 

ČLANSKO ZAVAROVANJE V LETU 2021

 • Veljavnost zavarovalnega kritja
  Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri istega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica (registracija preko spleta ali vnos v informacijski sistem Naveza). Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11.00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24.uri naslednjega dne. 
 • Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov
  Vsak član PZS, ki plača članarino, lahko na portalu clanarina.pzs.si preveri ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. Če je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, lahko na portalu clanarina.pzs.si sam aktivira zavarovanje s kodo napisano na članski znamkici.
 • Možnosti dodatnih zavarovanj za člane PZS
  Zavarovalnica Generali, d.d., ponuja članom PZS ugodnejše posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Dodatna zavarovanja se sklepajo individualno preko portala clanarina.pzs.si ali na sedežu Planinske zveze Slovenije.
 • Postopek uveljavljanja zavarovanja
  Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco, in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot za člane PZS. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi kartonček z navedenimi zavarovalnimi vsotami in navodili za aktivacijo asistence v primeru reševanja v tujih gorah.

Zavarovanja, ki izhajajo iz članstva v PZS, skupaj z zavarovalnimi vsotami, so natančneje predstavljena na spletni strani zavarovanja.pzs.si.

DODATNE INFORMACIJE:

Scroll to Top