PROŠNJA za namenitev dela dohodnine za donacije

Spoštovani člani društva, podporniki in ljubitelji planinarjenja.  

Naše planinsko društvo slavi že častitljivih 48 let obstoja. V temu obdobju smo osvojili ogromno število planinskih vrhov in prehodili nešteto število kilometrov. V tem obdobju smo doživljali velike vzpone aktivnosti našega društva, ki so rezultat dela našega upravnega odbora in prejšnjih predsednikov. Doživljali smo pa tudi padce števila članov. Razlogi za to so največkrat upokojevanje uslužbencev RTVS in nezadostno število aktivnosti nadomeščanja z novimi zaposlenci. Potrebno je kontinuirano delo, nove ideje in vsebine. Po Slovenskih gorah in v bližji soseščini imamo v načrtu številne enodnevne in dvodnevne izlete. Na mojo pobudo smo pred nekaj leti začeli z organiziranjem planinarjenja tudi v tujini. Najprej v bližji soseščini na Hrvaškem, Italiji, Avstriji, potem je prišla na vrsto Bosna ter kasneje Črna Gora, Albanija, Makedonija, kontinentalni del Grčije, Bolgarija, Kanarski otoki, Kreta. Postali smo toliko ambiciozni, da v naslednjem letu februarja  načrtujemo planinarjenje po Ekvadorju z obiskom otočja Galapagos; v začetku julija po zahodni Bosni (tudi rafting, kanjoning) ter ob koncu oktobra še planinarjenje po Zelenortskih otokih.

Naša potovanja  so seveda neprofitna in bistveno cenejša od turističnih agencij. Člani so za taka potovanja čedalje bolj navdušeni. Razlogi so največkrat cena, prijateljstvo, povezanost, domačnost, ker se vsi poznamo in smo prijatelji.  Izvedeni planinski izleti v naši organizaciji so marsikomu tudi edine aktivne počitnice in upam se trditi, z veliko več doživetij kot poležavanje na morskih plažah. 

V želji, da  naše aktivnosti obogatimo in, da bi imeli cenejše izlete, pokrenuli smo akcijo zbiranja dohodninie, ki jo lahko po svojih željah  usmerite . Prilagam vam link na kateremu je obrazec. Izpolnjeni podpisani obrazec pošljte na naslov RTV Slovenija – Tavčarjeva 17 – za Planinsko društvo RTV Ljubljana. Naša davčna številka je 45594171

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf

Obenem vas prosimo, da nam pošiljate ideje in želje v zvezi z organiziranjem izletov. 

S spoštovanjem,

Veliša Lazović

Predsednik planinskega društva RTV Ljubljana

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava. Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/ Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu. Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Scroll to Top