Tečaj za varuha gorske narave

Z veseljem sem se udeležila prvega dela tečaja za pridobitev strokovnega naziva varuha gorske narave 21. in 22. aprila 2012 na Planinski koči Velikonočnica na Boču, ki ga je organizirala Planinska zveza Slovenije. Preko 20 slušateljev, željnih novega znanja s področja varovanja gorske narave, nas je z navdušenjem poslušalo zanimive predavatelje.

Seznanili smo se z naslednjimi temami: Planinstvo in zakaj v gore, Kulturna krajina, Rastlinske vrste in živalstvo v gorah ter zaščitene živalske in rastlinske vrste. Z zanimanjem smo poslušali predavanje o Kozjanskem parku, ki spada med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj večji del parka spada v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. 2. del predavanja bo v mesecu maju na Blegošu.

Scroll to Top