Vabilo na redni zbor članov PD RTV Ljubljana

v PETEK, 18.3.2016

v gostilni pri Kovaču v Sostrem (končna postaja LPP št. 13)

 

Pričetek zbora članov bo ob 16:00.

 Rezultat iskanja slik za gostilna kovač sostro

Dnevni red:

 

  1. Otvoritev Zbora članov
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2015
  5. Finančno poročilo društva za leto 2015
  6. Poročila načelnikov odsekov za leto 2015
  7. Poročilo nadzornega odbora
  8. Poročilo častnega razsodišča
  9. Razprava o poročilih

10. Program dela društva v letu 2016

11. Razrešnica organov društva 2016

12. Volitve organov društva 2016

  1. Razno

 

 

Vabljeni vsi člani društva.

 

 

 

Lep planinski pozdrav.

 

                                                    Veliša Lazović, predsednik PD RTV Ljubljana

Scroll to Top