Vabilo na redni zbor članov PD RTV Ljubljana v PETEK, 06.3.2015

v Gostilni pri Kovaču v Sostrem (končna postaja LPP št. 13)

Pričetek zbora članov bo ob 17:00. 

Dnevni red: 

 1. Otvoritev Zbora članov
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2014
 5. Finančno poročilo društva za leto 2014
 6. Poročila načelnikov odsekov za leto 2014
 7. Poročilo nadzornega odbora
 8. Poročilo častnega razsodišča
 9. Razprava o poročilih
 10. Program dela društva v letu 2015
 11. Razrešnica organov društva 2015
 12. Volitve organov društva 2015
 13. Razno

Vabljeni vsi člani društva.

Lep planinski pozdrav.
Veliša Lazović, predsednik PD RTV Ljubljana

Scroll to Top