Plačilo članarine PZS za leto 2013

Plačilo članarine za leto 2013 lahko uredite pri Mariji Dolenc…. ali na TRR društva.

Podatki za plačilo na TRR:
PD RTV Ljubljana
Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana
TRR / IBAN: SI56 0222 2001 2109 437
namen: članarina PZS 2013 – priimek in ime

Tisti, ki ste članarino 2013 že plačali, dobite znamkice pri Mariji Dolenc.

Plačana članarina vam omogoča vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva (http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=11).
Več informacij o članarini PZS najdite na spletni strani http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13

Scroll to Top