Razpis usposabljanja za pridobitev naziva GORSKI STRAŽAR

MDO PD Gorenjske v skladu s sprejetim dogovorom na seji MDO PD, z dne 16. 1. 2020 in programom dela MDO PD Gorenjske za leto 2020, razpisuje tečaj – usposabljanje za pridobitev naziva GORSKI STRAŽAR.

Tečaj bo potekal v soboto, 18. 4. 2020, v Valvasorjevem domu pod Stolom in njegovi okolici (Ajdna), po priloženem urniku. Tečaj je namenjen predvsem mlajšim planincem, ljubiteljem narave – članom PD, ki želijo poglobiti svoje znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spremljanje lepot naravnega, še posebej gorskega okolja, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja drugim planincem, prijateljem, znancem in svojim najbližjim.

Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, je star najmanj 16 let in ima dokončano najmanj III. stopnjo splošne izobrazbe. Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanj PZS (MPS, VPZS, markacist PZS, mladinski voditelj itd.) ne izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (planinska šola, tečaj planinstva itd.) so zaželena, niso pa nujna. Naziv »GORSKI STRAŽAR« bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten pri vseh urah teoretičnega dela in pri praktičnem delu.
Celotna kotizacija tečaja znaša 36 €. V kolikor udeleženca na tečaj napoti planinsko društvo, mu krije stroške v vrednosti 20 €, ostale stroške pokrije MDO v skladu s finančnim načrtom.

Za člane planinskega društva RTV Ljubljana, za maksumalno deset prijav, bo udeležba brezplačna oziroma bo stroške krila PZS in PD RTV Ljubljana. 

Več informacij na: https://www.pzs.si/novice.php?pid=14131

kontaktna številka: Marija Miklič 040 567 847

Scroll to Top