Članarina PZS 2015

Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. seji, 23. 10. 2014, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

S koncem leta 2014 poteče pogodba o zavarovanju članov PZS, ki jo je naša krovna planinska organizacija sklenila z zavarovalnico Wiener Städtische, d.o.o. za obdobje med leti 2011 in 2014. Za naslednje obdobje je bila po javnem pozivu in usklajevanjih izbrana zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d.
 
ZAVAROVANJA (več na tej povezavi)
Glede na potrebe in želje članstva, ki so se pojavljala v zadnjem triletju, vam ponujamo članstvo v Planinski zvezi Slovenije, ki vsebuje nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, stroške reševanja v tujih gorah z vključeno 24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovanje zajema tudi stroške za bolnišnična zdravljenja in vrnitev poškodovanega v domovino. Vsa zavarovanja so zagotovljena za vse vrste članstva, z določenimi zakonskimi omejitvami specifičnih kategorij.
Poleg posameznikov članarina PZS vsebuje tudi zavarovanje strokovnih kadrov PZS (vodniki, različni inštruktorji, …), ki so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

UGODNOSTI (več o ugodnostih)
Prav tako lahko, kot člani PZS, koristite številne ugodnosti pri različnih ponudnikih planinske, kolesarske, kamp in druge opreme, ter pri ponudnikih turističnih in namestitvenih kapacitet.

PLANINSKI VESTNIK (več o reviji na tej povezavi)
Velika sprememba pa je
izključitev Planinskega vestnika (PV) iz članarine A in A+. So pa vsi člani PZS upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini in znaša 29,25 € (osnovna cena celoletne naročnine je 39 €). 

ČLANARINA V LETU 2015 (več o posamezni kategoriji članstva)

Scroll to Top